پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580

  عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه قسمتی از متن پایان نامه : 3 واکاوی ریسک : واکاوی ریسک بر  اساس تکنیک سطح  II ، با ادامه مطلب…

By 92, ago