دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف حسابداری منابع انسانی :

از دیدگاه کلی حسابداری منابع انسانی دارای دو هدف عمده می باشد :

1-3- نشان دادن راه درست تفکر به مدیریت سازمان تا بدانند که افراد منابع پرارزش سازمان هستند و تصمیم گیری‌های پرسنلی بایستی با در نظرگرفتن ارزش و بهای تمام شده نیروی انسانی اتخاذ گردد .

2- 3- مهیا کردن اطلاعات لازم برای اداره موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت .

این سیستم اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد، برای سازمان آماده می کند و به نیازهای خاص سازمان پاسخ می‌دهد. (فلامهولتس، 1379 : 44 )

با در نظر داشتن نیاز مدیریت برای تصمیم گیری، حسابداری منابع انسانی. اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان بهره گیری کنند (حسن قربان، 1378 ).

در این راستا فلمهولتز جهت معرفی بهتر این سیستم مدل ذیل را تحت عنوان (مدل عمومی سیستم حسابداری منابع انسانی) ارائه نموده می باشد : (فلمهولتز، 1379).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.