دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

حسابداری منابع انسانی، رویکرد جدیدی در حسابداری می باشد که عمر نسبتا کوتاهی دارد. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری دانست. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء‌ کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده می باشد. دو بعد عمده ی حسابداری منابع انسانی را می توان هزینه یابی منابع انسانی و ارزش گذاری منابع انسانی دانست. حسابداری منابع انسانی در حقیقت یک سیستم اطلاعاتی می باشد که می تواند به مدیران در تصمیم گیری های مربوط به منابع انسانی و تحقق اهداف سازمان کمک به سزایی کند، هم چنین می تواند برای سهامداران و سرمایه گذاران در یک بنگاه دست آوردهایی در برداشته باشد به گونه ای که بر اساس دارائی های منابع انسانی شرکت هایی برای  سرمایه گذاری انتخاب شوند.

امروزه مدیران اطلاعات وسیعی در ارتباط با منابع مادی سازمان‌های خود در اختیار دارند اما در مورد منابع انسانی، ارزش اقتصادی، اندازه آموزش، تخصص و کارایی آن‌ها اطلاعات جامعی ندارند (بختیاری، 1376 : 44 ). پروفسور یوای جی ری[1] در کتاب (تئوری اندازه گیری حسابداری) به این موضوع که (بهره گیری کنندگان صورت­های مالی بایستی اطلاعات مربوط به دریافت یا تحویل منابع آتی را زودتر و در زمان ایجاد تعهد شناسایی کنند) تصریح کرده و سپس از منابع انسانی به عنوان چنین منابعی یاد می­کند. (حسن قربان، 1378 ).

در حسابداری متداول، مخارج مربوط به منابع انسانی هزینه تعبیر می گردد و در صورت‌های مالی سالانه به عنوان هزینه دوره محسوب می­گردد، پس تنها بخشی از عوامل  مؤثر سازمان را مورد توجه قرار می‌دهد و یکی از مهم­ترین موضوعاتی که همواره از قلم افتاده می باشد اطلاعات مربوط به سرمایه انسانی می باشد. (لطیفی، 1366)

در این فصل قصد داریم به ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش بپردازیم که در سه بخش مدیریت منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی و پیشینه پژوهش آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

U.e.giri. [1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.