دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-هزینه‌های جایگزینی

هزینه‌هایی هستند که بایستی برای جایگزینی پرسنلی متحمل گردید که در حال حاضر در موسسه یا واحد مشغول به کار هستند و به دو بخش تقسیم می شوند:

  • هزینه‌های جایگزینی پستی یا شغلی

– هزینه‌های پرسنلی

هزینه‌های جایگزینی پستی (شغلی) :

هزینه‌هایی هستند که برای جایگزین کردن فردی که یک پست سازمانی را اشغال کرده می باشد با شخصی که بتواند خدمت مشابهی را در این پست سازمانی ارائه کند بایستی تحمل نمود و این گونه هزینه‌ها خود از سه بخش (هزینه‌های تأمین، هزینه های پرورشی یا آموزشی، هزینه‌های کناره گیری) تشکیل می شوند.

هزینه‌های کناره گیری :

مبالغی هستند که بابت کناره گیری هر یک یا تعدادی از شاغلان پست‌های سازمانی صرف می شوند. این هزینه‌ها عبارتند از: هزینه پاداش یا اجرت کناره گیری، هزینه ما به التفاوت پیش از کناره گیری، هزینه خالی ماندن پست سازمانی. نباید فراموش نمود که هزینه پاداش یا اجرت کناره گیری در واقع همان هزینه بازخرید سنوات خدمت1 می باشد و هزینه‌های ما به التفاوت پیش از کناره گیری ناشی از کاهش بهره وری فرد قبل از کناره گیری می باشد، زیرا به گونه معمول کارآیی هر فرد پیش از کناره گیری ناشی از کاهش بهره وری فرد قبل از کناره گیری می باشد ،زیرا به گونه معمول کارآیی هر فرد پیش از کناره گیری کاهش می‌یابد. هزینه‌های خالی ماندن پست سازمانی،هزینه‌ای می باشد غیرمستقیم که از کاهش کارآیی پست‌هایی که از خالی ماندن پست مورد نظر تأثیر می­پذیرند (رئیسی، 1381: 59) ارزش اقتصادی منابع انسانی مانند ارزشاقتصادی2 همه منابع به ظرفیت کارفرما برای بهره گیری از توان بالقوه این نیروها بستگی دارد. به گونه مشخص ارزش اقتصادی نیروی انسانی همان ارزش فعلی خدماتی می باشد که در آینده از آن‌ها انتظار می‌رود.

لی دی پارکر

محاسبه ارزش منابع انسانی را به 6 روش اظهار کرده که عبارتند از :

1-  روش تاریخی برآورد : شامل هزینه‌های پرداخت شده مربوط به استخدام، انتصاب، آموزش استقرار و توسعه استخدام سازمان، در طول عمر مفید سرمایه گذاری‌های کارکنان، تبدیل به دارائی شده و مستهلک می‌گردند.

 2-  هزینه‌های جایگزین : معیارهایی می باشد برای برآورد هزینه‌های جایگزین ساختن منابع انسانی یک سازمان با منابع قبلی آن که شامل هزینه‌های بازسازی، استخدام،

1 – مزایای پایان خدمت

1– Economic Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.