دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

حسابداری منابع انسانی

حسابداری عبارت می باشد از مجموعه قواعد و روش‌هایی می باشد که با به کارگیری آن‌ها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گردآوری، طبقه بندی و به شکل گزارش‌های حسابداری تلخیص می گردد و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار می‌گیرد. هر سیستم حسابداری دارای سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی، خدماتی می‌باشد، که مهم‌ترین آن‌ها با عملکرد مسلط آن، اطلاعاتی می باشد. به این ترتیب دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی به شمار می رود. سیستم حسابداری، اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می‌پذیرد، پردازش می کند و نهایتاً به شکل گزارش‌های مختلف ارائه می‌نماید که خروجی یا ستانده سیستم محسوب می شوند (مادرس، 1994 : 93 ).

اطلاعات منبع گران بهایی برای واحدهای اقتصادی به شمارمی رودند و اندازه‌ی انرژی و ماشین آلات مهم می‌باشد. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری‌ها،اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می­کند که اطلاعات مربوط به گونه‌ای مناسب گردد.(به نقل از موتمنی و همکاران، 1390).

2-2-1 تاریخچه حسابداری منابع انسانی:

از آنجا که « نیاز [1]» مادر تمام ابداعات و اختراعات و نو آوری ها درطول تاریخ بوده می باشد، پیدایش حسابداری منابع انسانی (HRA) نیز مولود نیازهای زمانه خویش بویژه رشد و گسترش مرزهای دانش بشری و همچنین افزایش نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری بود. از آغاز دهه 1960 میلادی با گسترش مکتب «مدیریت

[1]-Need

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.