دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها :

با در نظر داشتن اهمیت روزافزون سرمایه انسانی1 در کل اقتصاد، درک عمیقی نیز از تأثیر حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها به وجود آمده می باشد. مهم‌ترین و اولین تأثیر حسابداران منابع انسانی در سازمان‌های امروزی این می باشد که در تأثیر مشاورین نیروی انسانی به مدیران کمک کنند. در زمانی نه چندان دور متخصصین پرسنلی در سازمان‌ها مسئول اموری مثل استخدام2، آموزش، ترفیع3، طرح‌های حقوق و دستمزد، اداره و روابط کارکنان بودند. این تأثیر سنتی در فرآیندی تکاملی به سرعت متحول گردید و به مجموعه‌ای از مسئولیت های ادراکی و استراتژیکی گسترده تبدیل گردید. یکی از تأثیر‌های عیان حسابدار منابع انسانی ارائه نظر مشورتی به مدیریت در مورد موضوعات متنوعی می باشد که در زمینه منابع انسانی هست. این توصیه‌ها و مشاوره‌ها می‌تواند در مورد چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی برای بهره گیری بهینه از منابع انسانی باشد. و یا پاسخ به بسیاری از سوالاتی که برای مدیریت سازمان در مورد منابع انسانی به وجود می‌آید. سوالاتی از این قبیل :

آیا سازمان بایستی افراد را در سطوح پایین مهارتی از خارج از سازمان به استخدام خود درآورد و آنگاه آنان را به تدریج تا سطوح بالا سازمان ارتقاء دهد؟

آیا سازمان بایستی کارکنان را در دورانی که با بحران مالی رو به رو شده می باشد اخراج کند یا آنان را به عنوان حفاظت از دارایی‌های انسانی همچنان حفظ کند؟

سازمان چه اندازه بایستی برای توسعه و بهبود منابع انسانی سرمایه گذاری کند؟

شرکت‌های موفقی همچون گوگل و مایکروسافت ارزش فوق‌العاده ای برای حسابداران منابع انسانی، مجریان و مشاوران باتجربه و دانش اندوخته قائل هستند. در اکثر این شرکت‌های موفق حسابداران ارشد منابع انسانی نقشی مهم در تصمیم گیری‌های مدیریت صف اعمال می‌کنند و مسئول ارزیابی منابع انسانی و تعیین جایگاه هر یک در استراتژی‌های کلان تجاری سازمان می‌باشند. برای سازمان‌هایی که قبلا با شیوه های سنتی سروکار داشته و اکنون برنامه‌هایی برای توسعه خود دارند، حسابداری منابع انسانی می‌تواند تحولی سازنده باشد. اما چگونه حسابداری منابع انسانی می‌تواند در تصمیم گیری‌های مدیریت در مورد هزینه و ارزش افراد به عنوان منابع سازمان موثر باشد؟ با مثالی در مورد تصمیم گیری درمورد اخراج کارکنان می‌توان پاسخی برای این سوال پیدا نمود. بسیاری از شرکت‌هایی که با رکود اقتصادی مواجه می شوند شروع به برکناری و اخراج کارکنان خود می‌کنند که نتیجه آنی آن کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد و بهبود سود خالص شرکت می باشد.

استراتژی اخراج و برکناری کارکنان هر چند مزایایی در کوتاه مدت دارد اما دارای هزینه‌های پنهانی نیز می‌باشد که به وسیله حسابداری متداول و سنتی قابل اندازه گیری نمی‌باشد. خصوصاً از آن جهت که بعضی از کارکنان اخراج شده ممکن می باشد در شرکت‌های دیگر و حتی رقیب استخدام شوند و در زمانی که فعالیت شرکت دوباره توسعه می‌یابد نتوان دوباره آنان را به کار قبلی خود بازگرداند. در نتیجه، شرکت بایستی برای آموزش افراد جدید سرمایه گذاری کند که مستلزم صرف هزینه جایگزینی  پنهانی از این بابت می باشد که در آینده ممکن می باشد متحمل آن گردد. در ضمن برکناری و اخراج کارکنان اثرات ادراکی و انگیزشی به همراه دارد.

1- Human Capital

2- Recruitment

3- Promotion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.