دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– ضرورت انجام پژوهش

تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان، بیانگر این موضوع می باشد که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بهره گیری کنندگان قرار دهد. حسابدار منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، رشد و بهبود، حفظ و نگهداری، بهره برداری، ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه نماید. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی گردد. در مدیریت جدید کوشش بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و به ویژه منابع انسانی می باشد. بدین ترتیب برای همگام شدن با تحولات جامعه جهانی و بهره گیری از فرصت‌ها، نیاز به تغییر توجه در تمامی جنبه‌ها هست. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازمند تغییر و دگرگونی می باشد. با این تغییر بایستی در نظر داشتن دارایی‌ها تغییر کند.

سیستم حسابداری منابع انسانی که در آن ارزش سرمایه انسانی پردازش و گزارش می­گردد با همه کمی و کاستی‌های موجود، از ابزار و لوازم جهان امروز به شمار می رود. همان‌گونه که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های  اطلاعاتی مدیریت، تبیین واضحات خواهد بود، پرداختن به موضوع اهمیت و تأثیر حسابداری منابع انسانی نیز همانند این می‌باشد.

متأسفانه علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از تولد سیستم حسابداری منابع انسانی می­گذرد، تاکنون هیچ‌گونه حرکت جدی و بنیادی در راستای راه اندازی این سیستم در داخل کشور و یا آسیب شناسی عدم اجرای آن نظاره نگردیده می باشد. جامعه آماری منتخب نیز از هولدینگ­های بزرگ کشور می‌باشد که در دو حوزه مختلف (سرمایه گذاری و بازرگانی) فعالیت می‌نماید اما علیرغم کمیت قابل توجه واحدهای مالی و منابع انسانی در این مجموعه‌، طی سال‌های اخیر گردش و نوسان منابع انسانی بسیار بالایی را تجربه نموده­ می باشد که حکایت از عدم حساسیت لازم جهت کنترل این طریقه و حفظ منابع انسانی در این جامعه را دارد. پس آن چیز که در این راستا ضروری و مهم می­نماید، بحث و مطالعه و انجام تحقیقات پیرامون شناسایی موانع استقرار این سیستم در ایران می­باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.