دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

حفظ و نگهداری منابع انسانی :

منابع انسانی در یک سازمان می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد، مثل توانایی‌های فنی افراد یا یک سیستم مدیریت با عملکرد موثر(سازمان انسانی ). حفاظت از منابع انسانی فرآیندی می باشد برای حفظ کارایی نیروی انسانی و همچنین حفظ توان سوددهی یک سازمان. اگر توانایی‌های منابع انسانی به گونه سیستماتیک نگهداری و کنترل نشوند، ممکن می باشد از بین بروند و در نتیجه سازمان مجبور می گردد متحمل خسارت هزینه‌های آموزش  مجدد یا هزینه‌های جایگزینی گردد تا دوباره توانایی‌های گذشته نیروی انسانی خود را بدست آورد. همچنین مدیریت احتیاج به کنترل همیشگی کارایی سازمان انسانی دارد تا بتواند ثبات یا تنزل آن را دریابد. حتی، کوتاهی در حفظ و نگهداری توانایی منابع انسانی یک قسمت یا دایره ممکن می باشد برای کل سازمان هزینه بر باشد. در کوتاه مدت، مدیر یک اداره ممکن می باشد برای افزایش بازدهی یا کاهش هزینه بدون در نظر داشتن گرایش‌ها، انگیزه‌ها و روابط بین افراد، به آنان فشار وارد کند اما، این اقدام ممکن می باشد موجب ترک و نارضایتی کارکنان ماهر و آموزش دیده گردد. در چنین مواردی هزینه جایگزینی افراد ممکن می باشد بسیار بالا باشد. به همین دلیل، مدیریت بایستی دارایی‌های انسانی سازمان را با دقت زیر نظر داشته باشد.

به گونه متداول، اندازه حفظ و نگهداری نیروی انسانی یک سازمان با نرخ تغییرات پرسنلی1 اندازه گیری می گردد. اما، این معیار به دو دلیل کافی نیست. دلیل اول آنکه اطلاعات تاریخی هستند و لذا، مدیران به آنان دسترسی ندارند، مگر آنکه، تغییرات پرسنلی اتفاق بیفتد. دلیل دوم آنکه، نرخ تغییرات پرسنلی نمایانگر اثر اقتصادی تغییرات نیست. (بلکویی، 1372 : 81)  حسابداری منابع انسانی با تهیه به موقع سیستم هشدار به مدیران، در حفظ و نیروی سازمان انسانی می‌تواند به مدیریت کمک کند و همچنین می‌تواند  جایگاه سازمان انسانی را اندازه گیری و گزارش کند و مدیریت می‌تواند طریقه متغیرهای پیشین را برای رویدادهای واقعی تغییرات پرسنلی ارزیابی نماید. (همان : 98 ).

1- Rate Variation Personnel

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.