دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مرحله اول: تشکیل تیم RBI 

از آنجایی که یک بازرسی بر مبنای ریسک نیمه کیفی به تخصص و تجارب مهندسان و کارشناسان وابسته می باشد، پرسنل شرکت کننده در جلسات RBI بایستی تجربه و آموزش لازم در زمینه مربوطه که در طی دوره مطالعه RBI مورد بحث خواهد بود را داشته باشند. اعضای تیم بایستی از یک برنامه آموزش های مقدماتی در مورد متدولوژی RBI  و برنامه های مورد بهره گیری ، برخوردار باشند. لذا در آغاز، دوره آموزشی با درک اهمیت و کاربرد موثر RBI از سوی متخصصین امر برگزار و متعاقبا متخصصین ذیل به عنوان اعضاء تیم و جهت شروع پروژه RBI معین گردیدند که ازقرار ذیل می باشند (مطابق با استاندارد API 580) [13]

 

 • مدیر واحد عملیاتی
 • سرپرست تیم RBI
 • متخصص فرایند واحد عملیاتی
 • متخصص تولید
 • متخصص تعمیرات
 • متخصص خوردگی
 • بازرس تجهیزات
 • نماینده واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • نماینده واحد برنامه ریزی

 

3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها

RBI نیازمند جمع آوری داده از بسیاری از منابع، واکاوی آنها و سپس تصمیم گیری جهت مدیریت ریسک می باشد. معمولاً یک نفر به تنهایی زمینه و مهارت های لازم برای انجام کل ارزیابی ها را ندارد. عموماً یک تیم ازافراد مختلف با مهارتها و دانش های ، برای انجام موثر ارزیابی RBI مورد نیاز می باشد. این تیم نیازمند داشتن یک سرپرست تیم با اختیار و مجوز لازم جهت مدیریت تیم و مسئولیت اطمینان از تهیه یک طرح RBI مناسب می باشد. تعدا افراد تیم و ترکیب آن بسته به اندازه پیچیدگی تاسیسات متغیر می باشد ( معمولاً حداقل سه نفر لازم می باشد)، ولیکن تیم بایستی توانایی نشان دادن آگاهی فنی کافی و تجربه لازم را در زمینه های زیر داشته باشد:

– ارزیابی ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تشخیص خطرات فرآیند تولید و پیادمدهای از کارا فتادگی تجهیزات

– مدیریت ایمنی و یکپارچگی واحد صنعتی

– مهندسی مکانیک شامل طراحیواحد

– بازرسی، نگهداری و عملیات واحد در شرایط خاص

– روش های بازرسی و میزانموثر بودن تکنیک ها و دستورالعمل های NDE

داشتن تجربه و دانش حاصل از اجرای RBI بر روی دیگر واحدهای صنعتی بسیار مفید خواهد بود.به کارگیری افراد متخصص و مستقل از سازمان در این مورد بسیار موثر خواهد بود . در بعضی موارد ممکن می باشد مشورت با متخصیین خاص (نظیر متخصص شیمی خوردگی، متخصص آمار و … ) نیز مورد نیاز باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک