دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

بازرسی چشمی[1] : با بهره گیری از تجهیزات نوری کمکی (ذره بین، بورسکوپ و فایبرسکوپ) و یا بدون بهره گیری ار آنها، با هدف تشخیص ترک ها و عیوب سطحی انجام می گیرد.

 

مکانیزم های تخریب[2]: عبارتند از فعالیت های مکانیکی با خوردگی که باعث ایجاد تخریب می شوند.     شامل :خوردگی یکنواخت[3]، خوردگی حفره ای، سایش، ترک خوردگی، خوردگی تنشی، خوردگی زیر عایق، خوردگی زیر رسوب، خوردگی شیاری می باشد.

 

تست مایعات نافذ : در تست نفوذ، مایع نافذ (قرمز رنگ) با اقدام موئینگی به داخل عیوب منتهی به سطح کشیده می گردد، پس از اعمال ماده ظهور، مایع نفوذ کرده از داخل عیب به بیرون کشیده می گردد و بر روی سطح قطعه ایجاد نشانه می کند.

 

تست آلتراسونیک : در تشخیص عیوب از طریق آلتراسونیک، از یک دسته امواج صوت فرکانس بالای (محدوده MHz) خارج شده از یک پروب کوچک جهت اسکن قطعه بهره گیری می گردد. از این روش برای تشخیص نواقص سطحی و داخلی (صفحه ای و حجمی) بهره گیری می گردد. اندازه گیری ضخامت قطعات توسط ضخامت سنج آلتراسونیکف پرکاربرد ترین حالت بهره گیری از روش آلتراسونیک می باشد.

ضخامت سنجی یک عملیات دستی می باشد که در ان از یک پروب آلتراسونیک کوچک متصل به یک گیج دستی بهره گیری می گردد. کاربرد اصلی این روش در تعیین ضخامت دیواره باقی مانده، علی الخصوص در نواحی از قطعات که مشکوک به خوردگی/سایش می باشد، می باشد.

 

1-22 تعمیرات و نگهداری

1-22-1 اصطلاحات رایج در تعمیرات و نگهداری

1-22-1-1 نگهداری و تعمیرات : فعالیت هایی که به مقصود حفظ و نگهداری هر یک از تجهیزات در حد استاندارد با هزینه قابل قبول انجام می گیرد.

1-22-1-2 نگهداری برنامه ریزی شده : فعالیتهای برنامه ریزی شده با آینده نگری و نیز کنترل و ثبت انجام آنها.

1-22-1-3 نگهداری پیشگیرانه : فعالیت هایی که بمنظور جلوگیری از بروز نقص در تجهیزات انجام می گیرد.

1-22-1-4 تعمیرات اصلاحی : فعالیتهایی که بمنظور نگهداری تجهیزات در سطح استاندارد انجام می گیرد.

1-22-1-5 سرویس حین کار : فعالیت هایی که بمنظور نگهداری تجهیزات در حین کار صورت می پذیرد.

1-22-1-6 تعمیرات خارج از ساعات کار : فعالیت هایی که بمنظور نگهداری تجهیزات به هنگام خاموشی آنها انجام می گیرد.

1-22-1-7 تعمیرات به هنگام از کار افتادگی : فعالیت هایی که پس از بروز نارسایی در یکی از تجهیزات با آگاهی و پیش بینی قبلی صورت می پذیرد.

1-22-1-8 تعمیرات اتفاقی : فعالیت هایی که در مواقع از کار افتادن تجهیزات یا بروز غیر منتظره خرابی در آنها انجام می گیرد.

1-22-1-9 آماده به کاری : دوره زمانی که تجهیزات قابل بهره گیری و بهره برداری هستند.

1-22-1-10 بازرسی : آزمایش تجهیزات و مقایسه و ارزیابی آنها با استاندارد مورد نظر.

1-22-1-11 معطلی : مدت زمان غیر قابل بهره گیری بودن تجهیزات.

1-22-1-12 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات : کلیه فعالیت های لازم الاجرا ، روش انجام آنها ، ابزار و نیروی انسانی و زمان مورد نیاز آنها که از قبل تعیین شده اند.

1-22-1-13 برنامه زمان بندی نگهداری و تعمیرات : یک فهرست کامل و جامع از برنامه زمان بندی شده عملیات نگهداری و تعمیرات.

1-22-1-14 تعمیرات اساسی : مطالعه و آزمایش دقیق یک دستگاه و یا قسمتی از آن و آماده به کار کردن آن در حد قابل قبول.

[1] Visual Test

[2] Damage Mechanism

[3] General Corrosion

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک