دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی با هدف اصلی هماهنگی بین سازمان و منابع انسانی و پذیرش اهداف مشترک سازمانی و نیل به آن‌ها پایه گذاری شده و بر این اساس استوار می باشد که نیل به اهداف سازمانی در گرو تأمین نیازهای انسانی و تأمین این نیازها در گرو رسیدن به هدف‌های سازمانی می باشد (ابطحی، 1375 ).

به این مقصود اهداف مدیریت منابع انسانی را می‌توان به چهار سطح طبقه بندی نمود. اهداف مدیریت در ارتباط با سازمان ؛ مرتبط با سهامداران و سرمایه گذاران ؛ مربوط به مشتریان و اهداف در ارتباط با کارکنان. (جوادین، 1384 ).

2-1-3-1 -اهداف مدیریت منابع انسانی در ارتباط با سازمان :

بهره وری : ارزش کالا و خدمات ارائه شده توسط هر یک از کارکنان ؛ از مهم‌ترین هدف‌های سازمان می باشد و به معنی اندازه کیفیت ستاده ها در ارتباط با مقدار داده‌هاست که برای افزایش آن نیاز به پیشرفت مستمر، ارتقاء مهارت‌های جدید از طریق آموزش، کار گروهی حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان می‌باشد.

بقاء : جهت بقاء نیازمند ذخیره سازی مستمر منابع می باشد که بی توجهی به آن منجر به نابودی سازمان می گردد.

سازگاری : تغییر و تحولات فزاینده، سازگاری سازمان با محیط را می‌طلبد. مدیریت منابع انسانی نیز بایستی کوشش نماید ضمن حفظ توانایی‌های افراد، آن‌ها را با تغییرات سازگار کند.

مزایای رقابتی : مدیریت منابع انسانی با مدیریت صحیح می‌تواند سازمان را در دست‌یابی به اهداف به مشتری و حفظ آن، افزایش درآمد و جذب سرمایه گذاران جدید و … یاری دهد (حسن قربان، 1379 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر طرفداری دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر در نظر داشتن ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر طرفداری مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.